Beta version

Registrovaní uživatelé

Registrace/Přihlášení existujícím účtem

Systém OpenEdu

OpenEdu je znalostní mapa pro vědu a studium na UHK. Systém OpenEdu je automaticky aktualizován dostupnými daty a o probíhajícím výzkumu. Registrování uživatelé mohou síť dále rozšiřovat.

Zobrazit více ...

V roce 2012 proběhl sběr dat o aktuálních zaměstnancích, probíhajících projektech a publikacích akademických pracovníků v uplynulých letech. Mezi zaměstnanci FIM bylo zorganizováno dotazníkové šetření, jehož výsledky jsou automaticky spojeny s profilem každé osoby. Každý registrovaný uživatel může automaticky importované údaje pod svým profilem libovolně měnit. Nově registrovaný uživatel může využívat všechny funkce systému k vytvoření svého profilu, zlepšení orientace v mnohaoborovém výzkumu na UHK a k efektivnější vzájemné spolupráci.

Struktura systému OpenEdu mapuje vztahy mezi 5ti základními prvky: Osoby, Cíle, Dokumenty, Skupiny a Události.

Výhody přihlášeného uživatele:

  • - úpravy profilu osoby (oblastni zájmu, avatar, zařazení do organizační struktury UHK, apod ..)
  • - libovolné zakládání nového obsahu (dokumenty, skupiny, cíle, události)
  • - přidání záznamů sdílených jinými osobami do vlastní sítě
  • - sledování všech aktivit nad záznamy ve vlastní síti (úpravy textu, komentáře, hlasování, přílohy, .. )
  • - vytváření soukromých záznamů a sdílení s vybrannými osobami
  • - komentáře a hlasování k veřejnému a soukromému obsahu

Systém OpenEdu je vyvíjen jako opensource prototyp systému na mapování znalostí v rámci projektu  INKOV.

... Skrýt popis